حق تقدم سهام

چهارشنبه 09 مرداد 1392 ساعت 13:58

نوشته شده توسط Admin

PDF چاپ نامه الکترونیک

 

حق تقدم سهام


سهامداران محترم صندوق پژوهش و فناوری استان یزد می توانند با شرایط ذیل از حق تقدم سهام خود استفاده نمایند.

1- هر سهامدار می تواند به اندازه سهام خود از حق تقدم استفاده نماید.

2- ارزش پایه سهام برای استفاده از حق تقدم (مخصوص سهامداران) مبلغ 12.000.000 ریال (ارزش فعلی سهام) می باشد.

3- از تاریخ مجمع (1392/04/17) به مدت 2 ماه (تا تاریخ 1392/06/17) مهلت استفاده از حق تقدم برای افزایش سرمایه می باشد و بعد آن از سهامدار سلب حق تقدم خواهد شد.

4- طریقه پرداخت حق تقدم:

- 30 درصد حق تقدم به صورت نقدی ( تا تاریخ سلب حق تقدم مهلت پرداخت آن می باشد)

- تبصره: سهامداران محترم می توانند از سود سهام سال 1391 خود نیز استفاده نمایند.

- مابقی پرداخت حق تقدم تا پایان سال 1392 و با سود علی الحساب 16 درصد می باشد.

 

افراد آنلاین

 2 مهمان حاضر