بازدید آقای ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور از آغاز پروژه احداث مجتمع فناوری صندوق

 رویدادها
بازدید آقای ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور از آغاز پروژه احداث مجتمع فناوری صندوق
  تاریخ ثبت : 10 شهریور 1400
 386
©All rights reserved for YAZD High Tech Development Fund. Designed by Arvan  |  Powered by DCMS Prime  |  Developed & Support By DibaGroup