خلاصه کتاب

جشنواره ایده های برتر یک رویداد غیرانتفاعی است که به‏ عنوان اولین حلقه زنجیره ایده تا محصول با هدف ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری، شناسایی استعدادهای خلاق و برقراری ارتباط با آنها، فعالیت خود را از سال 1382 به همت پارک علم و فناوری یزد و با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با عنوان جشنواره ایده‏های برتر آغاز نمود و از آنجا که ایجاد بستر مناسب تفکر و ایجاد انگیزه یکی از رسالت‏های پارک های علم و فناوری محسوب می‏شود، برگزاری سالانه جشنواره در دستور کار پارک علم و فناوری یزد قرار گرفت. عملکرد موفق این جشنواره در طول یک دهه برگزاری افزایشی در حدود 30 برابر شدن تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه در دوره دهم نسبت به دوره اول را به‏دنبال داشت و در طول سالیان برگزاری منجر به ایجاد بانک بزرگی از ایده و ایده¬پردازان از سراسر کشور شد. این امر پارک علم و فناوری یزد را بر آن داشت تا با ایجاد زیرساخت¬ها و بسترهای مورد نیاز زمینه لازم برای ایده‏پردازان در جهت بهره¬برداری از ایده¬های ارائه شده را فراهم آورد و با تکیه بر تجربیات گذشته از دوره یازدهم این جشنواره را با ارائه مدلی مفهومی و رویکردی جدید برگزار نماید.
تمام ایده‌ها بر اساس معیارهای نوآوری، درجه‌ی پختگی، امکان تولید، ارزش افزوده اقتصادی، فراگیری استفاده در جامعه، درجه‌ رفع مشکلات جامعه و امکان ارائه در صحنه‌ جهانی مورد ارزیابی، نظرسنجی و رتبه‌بندی داوران جشنواره قرار می‌گیرند و تعدادی از آنها به عنوان ایده‌ها‌ی برتر شناخته می‌شوند. صاحبان ایده‌های منتخب از حمایت مادی و معنوی در جهت توسعه و اجرایی نمودن ایده خود برخوردار خواهند شد.

گروه: انتشارات

  تاریخ ثبت : 10 شهریور 1400
 59