حمایت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد از شرکت های فناور و دانش بنیان شهرستان اردکان

در نشست مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد با محمدرضا دشتی اردکانی، نماینده مردم اردکان در مجلس، خدمات این صندوق تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، محمد سپهر، مدیرعامل صندوق در این نشست ضمن تشریح نحوه حمایت این مجموعه از شرکت های فناور و دانش بنیان شهرستان اردکان، خواستار حمایت نماینده مردم اردکان در مجلس در زمینه جذب منابع صنایع بزرگ استان و کمک به توسعه اقتصاد دانش بنیان استان  از طریق صندوق شد.
محمدرضا دشتی اردکانی، نماینده مردم اردکان در مجلس  نیز طرح های نوآورانه جمعی از نخبگان این شهرستان را جهت بهره مندی از حمایت های صندوق پژوهش و فناوری استان یزد معرفی نمود.
در پایان نشست نیز مقرر شد نماینده مردم اردکان در مجلس، برای آشنایی با فعالیت های صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و بررسی راههای تقویت صندوق از این مجموعه بازدید نماید.

کد خبر: 10
  تاریخ خبر : 18 مهر 1400
 مدیرسایت
 28
©All rights reserved for YAZD High Tech Development Fund. Designed by Arvan  |  Powered by DCMS Prime  |  Developed & Support By DibaGroup