بررسی زمینه های همکاری صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و کردستان

شکری، مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان کردستان روز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰ با حضور در دفتر صندوق پژوهش و فناوری استان یزد از بخش های مختلف آن بازدید کرد.

 به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، با توجه به تازه تاسیس بودن صندوق پژوهش و فناوری استان کردستان،  مدیرعامل این صندوق با روند کاری، پروژه ها، طرح ها و واحدهای صندوق یزد آشنا شد. همچنین زمینه‌های همکاری طرفین جهت تقویت اکوسیستم فناوری استان یزد و کردستان مورد بررسی قرار گرفت.

کد خبر: 11
  تاریخ خبر : 18 مهر 1400
 مدیرسایت
 27
©All rights reserved for YAZD High Tech Development Fund. Designed by Arvan  |  Powered by DCMS Prime  |  Developed & Support By DibaGroup