فراخوان انجام پروژه عارضه یابی جریان منابع مالی

عارضه یابی جریان منابع مالی و ارائه سیاست های بهبود یا مدل سازی جریان منابع مالی

فراخوان انجام پروژه "عارضه یابی جریان منابع مالی و ارائه سیاست های بهبود یا مدل سازی جریان منابع مالی در صندوق پژوهش و فناوری استان یزد" اعلام شد

کد خبر: 14
  تاریخ خبر : 29 آبان 1400
  آخرین به‌روزرسانی : 29 آبان 1400
 مدیرسایت
 26
©All rights reserved for YAZD High Tech Development Fund. Designed by Arvan  |  Powered by DCMS Prime  |  Developed & Support By DibaGroup