اطاعت از منویات مقام معظم رهبری توسط صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

ارتقاء کیفیت شرکت های دانش بنیان و زمینه سازی برای صادرات محصولات دانش بنیان اولویت سیاست گذاری های صندوق پژوهش و فناوری استان یزد قرار گرفت.

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در راستای اطاعت از منویات رهبری در جمع نخبگان کشور، مبنی بر ارتقاء کیفیت شرکت های دانش بنیان و زمینه سازی برای صادرات محصولات دانش بنیان، توجه به این اصول را در اولویت سیاست گذاری های خود قرار داده است.

کد خبر: 15
  تاریخ خبر : 29 آبان 1400
  آخرین به‌روزرسانی : 29 آبان 1400
 مدیرسایت
 35
©All rights reserved for YAZD High Tech Development Fund. Designed by Arvan  |  Powered by DCMS Prime  |  Developed & Support By DibaGroup