توافق صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری برای بهره گیری از ظرفیت های طرفین

تفاهم نامه همکاری میان صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری، ششم دیماه ۱۴۰۰ به امضای مدیران دو مجموعه رسید .

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، در این تفاهم نامه که با هدف همکاری دو جانبه و به اشتراک گذاشتن ظرفیتهای در اختیار و بهره گیری از راهکارهای مناسب در راستای سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه ها و طرح های تخصصی مورد توافق طرفین امضا شد، دو مجموعه به انجام اموری متعهد شدند.
استفاده از توان طرفین در ارزیابی فنی بازار و مالی طرح های حوزه تخصصی مورد توافق طرفین، تبادل اطلاعات در زمینه تعیین ارزش طرح‌ها، سرمایه گذاری های مشترک در طرح های تخصصی مورد توافق طرفین، کمک به توسعه کسب و کارهای فناورانه از طریق ارائه خدمات عمومی و تخصصی با ارزش افزوده بالا و همکاری در زمینه جلب سرمایه گذار ثانویه و خروج از طرح ها از جمله اهداف اصلی تفاهم نامه مذکور بوده است.

کد خبر: 22
  تاریخ خبر : 2 بهمن 1400
 مدیرسایت
 178
©All rights reserved for YAZD High Tech Development Fund. Designed by Arvan  |  Powered by DCMS Prime  |  Developed & Support By DibaGroup