معرفی صندوق

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در تاریخ 1383/12/23 با سرمایه ده میلیارد ریال و با شماره ثبتی 7277 و با ترکیب بخش دولتی و بخش خصوصی به ثبت رسید و فعالیت اجرایی خود را در زمینه اعطای تسهیلات صدور ضمانت‌نامه، سرمایه‌گذاری خطر پذیر، ارزیابی و ارزشگذاری آغاز کرد. صندوق پژوهش و فناوری استان یزد هم اکنون با 420 میلیارد ریال سرمایه 174 سهامدار با ترکیب 32/2 درصد بخش دولتی شامل دولت جمهوری اسلامی ایران، پارک علم و فناوری یزد، دانشگاه یزد، دانشگاه علوم پزشکی یزد، سازمان بازرگانی و دانشگاه اردکان و 8/67  درصد بخش خصوصی شامل موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، گروه تعاونی پیشگامان کویر، سازمان صنعت و معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و... و با 14 نفر پرسنل ثابت و 32 نفر مشاور در مرکز فناوری اقبال (پارک علم و فناوری یزد) مستقر و به فعالیت خود در چارچوب اساسنامه و آئین‌نامه‌های اجرایی ادامه می‌دهد.

 تاریخ ثبت : 10 شهریور 1400
  آخرین به روزرسانی : 28 شهریور 1400
 
 324
©All rights reserved for YAZD High Tech Development Fund. Designed by Arvan  |  Powered by DCMS Prime  |  Developed & Support By DibaGroup